نیمه نشسته  fowlers

برای تکنیکهای شانه،حلق،بینی و صورت


لیتاتومی  lithotomy

تکنیکهای ناحیه پرینه،واژن،دستگاه تناسلی و رکتال


به شکم خوابیده  prone

قسمت خلفی بدن،مهره های گردن و پشت و رکتال


چاقویی (kraske (jacknife

در جراحی هموروئیدکتومی و سینوس پیلونیدال


به پهلو خوابیده  lateral

دسترسی به نیمی از توراکس،کلیه و فضای خلفی صفاقی


کلیه  kidney

کلیه و حالب


سجده  knee-chest

از این پوزیشن برای سیگموییدسکپی یا کولدوسکپی استفاده میشود


نشسته  sitting

بعضی از روشهای جراحی اعصاب و گوش و حلق و بینی


dorsal recumbent

بعضی تکنیکهای پرینه یا واژن

 


طاق باز  modified dorsa recumbent

اعمال جراحی مفصل رانتاريخ : پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ | ۱۶:۵۱ بعد از ظهر | نویسنده : فائزه موسوی |